RIS poročila

Naslov IKT v podjetjih - RIS 2005
Leto 2005
Uvod

Med zaposlenimi v velikih in srednjih podjetjih je slaba tretjina rednih uporabnikov računalniške opreme, med zaposlenimi v mikro ter majhnih podjetjih pa slaba polovica. Delež podjetij, ki imajo predstavitveno stran, se je povečal. V letu 2005 je imelo predstavitveno stran 91 % velikih, 87 % srednjih, 70 % majhnih ter 52 % mikro podjetij.

Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa RIS 2005, ki nadaljuje standardne ankete RIS od 1996, je bila izvedena med 713 slovenskimi podjetji v juniju 2005. Odgovarjali so vodje informatike ali direktorji. Stopnja odgovora za velika podjetja znaša 50%, za srednja 52%, za majhna 37% ter za mikro 33%.

Povzetek:

 • Med zaposlenimi v velikih in srednjih podjetjih je slaba tretjina rednih uporabnikov računalniške opreme, med zaposlenimi v mikro ter majhnih podjetjih pa slaba polovica;
 • Delež podjetij, ki imajo predstavitveno stran, se je povečal. Letos ima predstavitveno stran že 91% velikih, 87% srednjih, 70% majhnih ter 52% mikro podjetij;
 • Vpliv na konceptualno zasnovo spletne strani se prepušča kadrom za marketing ter stike z javnostmi. Ostali zaposleni imajo manj vpliva, kar velja predvsem za večja podjetja;
 • Operacijski sistem Microsoft Windows uporabljajo praktično vsa slovenska podjetja, alternativne platforme, kot so Linux, Unix in DOS pa so zastopane predvsem v večjih podjetjih;
 • Približno tri četrtine podjetij uporablja e-poslovanje, od tega najmanj velika podjetja;
 • Uporaba intrAneta narašča z velikostjo podjetja in znaša za mikro podjetja petino, za velika podjetja pa 70%;
 • Približno tretjina podjetij uporablja e-izobraževanje na internetu in/ali intrAnetu;
 • Slaba tretjina podjetij, ne glede na velikost, uporablja odprtokodne aplikacije;
 • Internetno telefonijo uporablja približno petina majhnih, srednjih in velikih podjetij, ter desetina mikro podjetij. Podjetja, ki uporabljajo internetno telefonijo, opravijo preko interneta dobro desetino domačih ter štiri desetine mednarodnih klicev in faksov;
 • Delež ISDN central je najvišji med mikro podjetji (58%), med večjimi podjetji pa jih izpodriva centrex, ki ga uporablja kar polovica velikih podjetij;
 • Sisteme za videokonference uporablja štiri desetine velikih podjetij, med manjša podjetja pa te sistemi še niso prodrli;
 • Za posredovanje poslovnih informacij uporablja (med drugim) e-pošto slabe štiri petine podjetij, SMS petina podjetij, ostali elektronski mediji pa so manj v uporabi. Kar četrtina velikih podjetij razmišlja o uvedbi posredovanja poslovnih informacij preko MMS.

 

Print