Naslov Načrtovanje in oblikovanje spletnih strani
Avtor Miha Maček
Leto 2008
Vir

ODK

Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 25.11.2008, 14:57
Povzetek

Spletne strani lahko zelo poenostavljeno definiramo kot digitalizirane prospekte, brošure, letake...Vsebujejo informacije, ki jih želi ponudnik posredovati morebitnemu uporabniku. Zaradi svojevrstnosti interneta kot medija, ki za razliko  od tiskovin ne zagotavlja  popolnoma enakega prikaza  spletne strani na računalnikih  vseh uporabnikov, so spletne strani tudi konsenz  med željami naročnika, zmožnostmi izvajalca in omejitvami uporabnika.

V diplomskem delu so predstavljeni vsi koraki od trenutka, ko naročnik začne razmišljati  o spletni strani, pa do njene  objave na internetu.  Poudarek je na prikazu  potrebe po iskanju  kompromisov  med željami naročnika in željami uporabnika, ki se v praksi  dostikrat  medsebojno izključujejo.

Obravnavane teme nakazujejo proces razvoja po obsegu majhnih in tudi velikih spletnih strani, saj je postopek  nastajanja  pri obojih enak, različen  je predvsem  obseg dela.

Poleg pregleda postopkov načrtovanja in oblikovanja spletnih strani so predstavljeni tudi trendi, ki bodo po vsej verjetnosti bistveno vplivali na razvoj interneta kot medija.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

spletna stran, internet, načrtovanje, oblikovanje

Leto izida - publikacije2008
Print