Naslov Razvoj modela življenjskih situacij v okviru e-uprave
Avtor Domen Cuknjati, Mirko Vintar, Ljupčo Todorovski, Anamarija Leben, Mateja Kunstelj
Leto 2008
Ustanova FU
Datum vnosa 29.01.2009, 09:09
Povzetek

Življenjska situacija je metafora, ki opisuje specifično situacijo ali dogodek v življenju posameznika aliživljenjskem ciklusu podjetja, katerih reševanje zahteva uporabo storitev javne uprave. Povsod po svetu se gradijo portali javne uprave, ki temeljijo na konceptu življenjskih situacij. Želja je, da bi bili ti portali aktivni, kar pomeni, da bi bili sposobni ponuditi uporabniku tiste in samo tiste storitve, ki jih uporabnik v danih okoliščinah potrebuje. Nujni pogoj za to je dovolj natančen model življenjskih situacij. V prispevku je tako prikazano področje življenjskih situacij, obstoječi pristopi k modeliranju življenjskih situacij, razvoj ter sam model življenjskih situacij, kot ga predlagajo avtorji. Poleg tega bo model življenjskih situacij zapisan na način, ki bo omogočal poenoten ter od aplikacij neodvisen zapis znanja, s čimer bo rešen problem večkratnega modeliranja istega področja.

Poročilo>>

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Poročila ()