Naslov O začetkih interneta na slovenskem
Leto 2008
Vir

Javnost

Datum vnosa 09.02.2009, 08:48
Povzetek

Članek se zgodovine interneta loteva kot konglomerata idej, tehničnih iznajdb, političnih kontekstov in družbenokulturnih okoliščin. Najprej tematizira idejno in tehnično zgodovino računalniških ter omrežnih tehnologij in jih umesti v kulturne, politične in ekonomske kontekste. Slovenske okoliščine pojava interneta vpenja v evropski kontekst razvoja telekomunikacij, s pomočjo statističnih podatkov o razširjenosti računalniške tehnologije in konkretnih znanstvenih odzivov na sam pojav pa refl ektira tudi okoliščine, ki so narekovale zgodnjo »računalniško kulturo «. Prek pogovorov z izbranimi strokovnjaki ugotavlja, da se brez vpetosti v mednarodne projekte, vztrajnosti nekaterih ljudi ter inovativnih idej v znanstveni sferi Slovenija z internetom ne bi srečala tako zgodaj in ne na tak način.

Podrobnosti

Članek

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Strokovni članki ()