Naslov Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju
Avtor dr. Marija Breznik Močnik, dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Matej Kovačič, mag. Aldo Milohnić
Leto 2008
Vir

Mirovni inštitut, inštitut za sodobne družbene in politične študije in Fakulteta za družbene vede

Datum vnosa 12.02.2009, 10:32
Povzetek

Poročilo obravnava vprašanje upravljanja avtorskih pravic s posebnim ozirom na sistem nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter pravnega varstva tehnoloških ukrepov. Poročilo zajema pravno analizo in empirični del raziskave. Pravni del predstavlja primerjalno-pravno analizo tehnoloških ukrepov in omejitev avtorskih pravic ter ureditve nadomestil v Sloveniji po pozivu evropske direktive (2001/29/EC). Empirični del pa zajema dva dela: anketno raziskavo med fizičnimi uporabniki in ugotovitve 35 polstrukturiranih poglobljenih intervjujev z udeleženci v sistemu upravljanja avtorskih pravic (z ustvarjalci, kolektivnimi organizacijami, založniki in javnimi institucijami).

Podrobnosti

Poročilo

Ključne besede

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - e-uprava & e-demokracija (41)