Naslov Analiza komunikacijskih žanrov podjetniških spletnih mest
Avtor mag. Miha Simčič
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 18.02.2009, 19:18
Povzetek

Svetovni splet se je v slabih dve desetletjih iz obrobnega in neznanega tehnološkega pripomočka, ustvarjenega za produktivnejše sodelovanje med znanstveniki v Evropski organizaciji za jedrsko raziskovanje (CERN) razvil v pomemben globalni komunikacijski medij. To dokazuje tako število spletnih strežnikov, ki od leta 1993 eksponentno narašča, tako da v letu 2008 organizacija Internet Systems Consrotium (2008) v spletu našteje že 541 milijonov različnih spletnih gostiteljev, ki zagotavljajo prostor preko 176 milijonom  različnih spletnih mest (Netcraft Web Server 2008), kot tudi število uporabnikov spleta - že več kot milijardo štiristo tisoč, t.j. 21,2% svetovnega prebivalstva.

Leto izida - publikacije2008
Print