Naslov Učinki informacijsko komunikacijskih tehnologij
Avtor Bučar Maja; Stare Metka
Leto 2005
Vir

Datum vnosa 08.11.2005
Povzetek

Knjiga na celovit način obravnava različne vidike merjenja prispevka informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) h gospodarski rasti, produktivnosti in uspešnosti v Sloveniji.

  Knjiga je zbirka prispevkov različnih avtorjev:
  • Zakaj obravnavati učinke informacijsko-komunikacijskih tehnologij?
  • Evolucija ocenjevanja razsežnosti učinkov informacijsko-komunikacijskih tehnologij
  • Pomen informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji
  • Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na gospodarsko rast v Sloveniji
  • Percepcija učinkov vlaganj v informacijsko-komunikacijske tehnologije v slovenskih podjetjih
  • Vpliv vlaganj v informacijsko-komunikacijske tehnologije na učinkovitost podjetij v Sloveniji
  • Izkoriščenost naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih v Sloveniji
  • Izkušnje in problemi podjetij pri uvajanju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
  • Značilnosti in vplivi uvajanja modernih tehnologij in organizacijskih pristopov v državni upravi
  • Kako bolje izkoristiti potencial informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji.

 

Podrobnosti

 

 

Ključne besede

Leto izida - publikacije2005
Print