Naslov Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja
Avtor Tomaž Klančnik, Borka Jerman BLažič
Leto 2009
Vir

Uporabna informatika

Datum vnosa 06.04.2009, 14:15
Povzetek

Vsebina analizira različne tehnologije širokopasovnih dostopovnih omrežij za uporabo na oddaljenih območjih, kjer ni zadostnega komercialnega interesa za širokopasovni dostop do interneta. Obravnava tudi nekatere uspešno izpeljane projekte t.i. dobre prakse iz držav Evropske unije. Uvodni razdelek bralca seznani z osnovnimi definicijami pojmov širokopasovnosti  in podeželskega območja. V drugem razdelku so predstavljene posamezne tehnologije ter njihove prednosti in slabosti predvsem z vidika uvajanja na podeželje. Sledita predlog poslovnega modela javno-zasebnega partnerstva ter analiza dobrih praks. Navedeni so kriteriji za določitev dobre prakse, proces implementacije projekta in preddnosti javno-zasebnih partnerstev ter opisani konkretni primeri dobrih praks iz tujine - poljski projekt KPSI, češko omrežje ROWANet in angleški CyberMoon. Četrti razdelek predstavi trenutno stanje v Sloveniji in priporočila za prihodnje aktivnosti na tem področju.

Podrobnosti

Članek >>

Ključne besede

širokopasovnost, širokopasovno dostopovno omrežje, tehnologije širokopasovnih omrežij, podeželsko območje, javno-zasebno partnerstvo.

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Strokovni članki ()