Naslov Tehnološka mreža ICT in Slovenija kot mednarodni testni center ICT
Leto 2005
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 24.11.2005
Povzetek

Slovenija je relativno majhna, a izrazito medregionalna država z izvrstnim geostrateškim položajem, ki je odlično izhodišče za mednarodne poslovne tokove. Križanje koridorjev, vpetost v sodobne komunikacijske tokove, predvsem pa uveljavljen položaj najnaprednejše med državami jugovzhodne Evrope zagotavljajo izvrstno okolje za vzpostavitev inovacijski okolij. V Sloveniji smo pred leti za pospeševanje inovacijskih načinov povezovanja ustanovili tehnološke mreže, ena izmed njih je tehnološka mreža ICT, ki je predstavljena v prispevku. Opisan je koncept tehnoloških mrež z glavnim namenom vzpodbujanja sodelovanja industrijske in akademske sfere. Med navedenimi nalogami tehnološke mreže je izpostavljena priprava in koordiniranje različnih razvojno-raziskovalnih projektov in iniciativ. Dobre okoliščine in pogoji so odlična podlaga, da Slovenija postane mednarodni testni center inovacijskih in telekomunikacijskih tehnologij (ICT) – konvergenčni tehnološki park. V prispevku so predstavljeni tako koncept, kot tudi konkretni projekti, ki vodijo k vzpostavitvi mednarodnega testnega centra ICT.

Ključne besede

tehnološka mreža, inovacijsko okolje, telekomunikacije, informacijske tehnologije, konvergenčni tehnološki park

Print