Naslov Virtualna religija, resnična religioznost
Avtor Matevž Kablar
Leto 2009
Mentor doc. dr. Franc Trček
Datum vnosa 27.06.2010, 21:18
Povzetek

Diplomsko delo ponuja pogled na religijo, ki je nasproten temu, ki le-to vidi kot statično institucijo človeške družbe oziroma kot nespremenljiv sistem navodil za vedenje znotraj nje. Religijo predstavi kot pogojeno s subjektivno interpretacijo posameznikov in družbenih skupin. Interpretacijo, ki je posledica dejstev resničnega življenja, spreminjajočih se skozi prostor in čas. Ta pogled je še posebej primeren v okviru sodobne informacijske družbe, v kateri se je religija izkazala za skrajno prilagodljivo in dinamično, verske ideje pa odprte za nove interpretacije in sposobne spoprijeti se z novimi resnicami informacijske dobe. V prvem delu naloge izhajam iz teorije sekularizacije in raziskav sprememb v religioznosti v zadnjih petdesetih letih. V slednjih se namreč ponuja možna razlaga zmanjševanja vloge, ki jo ima religija v sodobni družbi. Individualizacija verovanja se kaže kot eden pomembnejših vzrokov za upad participacije pri verskih obredih in vedno manjše identifikacije s tradicionalnimi verskimi načeli. To je tudi pojem, iz katerega izhajam v nadaljevanju, kjer ga predstavim kot osrednjo značilnost religioznega delovanja, ki se odvija preko interneta. To delovanje tudi podrobneje opišem, klasificiram in predstavim nekaj najbolj tipičnih primerov. Eno od pomembnih vprašanj, ki jih obravnavam, je tudi, v kolikšni meri lahko verska participacija preko interneta nadomesti participacijo v resničnem svetu. V zaključnem delu tudi podrobneje predstavim pojem virtualnega rituala.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

sekularizacija, individualna religioznost, internet, virtualni ritual

Leto izida - publikacije2009
Print