Naslov Splet 2.0 - od e-konzumiranja k e-produciranju
Avtor Tadej Praprotnik
Leto 2009
Datum vnosa 28.07.2010, 00:47
Povzetek

Članek se osredotoča na fenomen novih komunikacijskih tehnologij, še posebej pa izpostavi pojav socialnih medijev oziroma spleta 2.0. Oriše nekatere globalne trende na področju novih medijev in izpostavi vlogo softvera kot pomembnega generatorja celotnega vsakdanjega življenja. Članek izpostavi ključne značilnoti tradicionalnega enosmernega množičnega komuniciranja in konzumiranja medijskih produktov, kot protiutež pa predstavi interaktivno naravno novih medijev in v zvezi s tem nov pojav generimedijske vsebine.

Podrobnosti

V publikaciji: Medijska vzgoja in produkcija

ISSN: 1855-3354

Letnik 2, št. 2 (junij 2009), str. 14-20

COBISS-ID: 1448589

Ključne besede

splet 2.0, novi mediji, socialni mediji, hibridni mediji, uporabniško generirane vsebine, softver, umetnost

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Strokovni članki ()