Naslov Sistem za analizo obiskov spletnega mesta
Avtor Aleš Čadež
Leto 2009
Mentor doc. dr. Janez Demšar
Datum vnosa 31.07.2010, 22:09
Povzetek

Analiza obiskov spletnega mesta, oz. na kratko spletna analiza, je zelo mlada veja računalništva, ki pa v sodobnem svetu postaja vedno pomembnejša. Vse več oglaševanja in poslovanja podjetij namreč poteka prek spleta, zato je spletna analiza eden ključnih dejavnikov, ki prispevajo h konkurenčnosti podjetja na trgu, saj ponuja sredstva optimizacije in pritegnitve uporabnika glede na njegove želje in potrebe, hkrati pa podjetjem omogoča spremljanje dogajanja na straneh v daljšem časovnem obdobju.

Analiza lahko poteka tako na tehnični kot tudi na poslovni ravni. Tehnična analiza ponuja merjenje in predstavitev podatkov o dogajanju na strežniku, kot so npr. količine prenešenih podatkov, število obiskov, lokacije s katerih dostopajo uporabniki, odstotek uspešnih/neuspešnih zahtev, itd. Po drugi strani pa se poslovna analiza ukvarja predvsem z obnašanjem uporabnika na naših straneh - kam je uporabnik klikal, katere podstrani so ga vzpodbudile k nakupu izdelkov, s katerih strani je zaključil obiskovanje našega portala, itd. Glavni koncepti in pojmi spletne analize so temeljito predstavljeni v prvih dveh poglavjih diplomskega dela.

Izdelan odprtokodni sistem ponuja analiziranje na tehnični ravni. Zajema podatke in jih prek spletne aplikacije prikazuje administratorju, kar omogoča tehnično analizo dogajanja na spletnem strežniku. Administratorju preko prijaznega uporabniškega vmesnika omogoča pregledovanja statističnih podatkov v obliki grafikonov in matrik.

Z namenom ponujati sistem v uporabo ali nadaljni razvoj, so vse uporabljene tehnologije, kot tudi aplikacija, odprtokodne ter prenosljive.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Analiza, Splet, Spletna analiza, AJAX, Python, Odprta koda

Leto izida - publikacije2009
Print