Naslov Primerjava spletnih strani bank v Sloveniji
Avtor Silvia Ivić
Leto 2009
Mentor dr. Samo Bobek
Datum vnosa 22.09.2010, 14:13
Povzetek

Internet je interaktiven, dinamičen in hitro se spreminjajoč medij, kar se mora odražati tudi na spletnih straneh. Dobre spletne strani so dobro organizirane, pripravljene za objavo, časovno usklajene ter tudi privlačne in interaktivne. Če imajo spletne strani takšne značilnosti, jih lahko ocenimo kot dobre spletne strani.

Vsako podjetje bi moralo vedeti, da so spletne strani nov in drugačen distribucijski kanal, ki bi mu morali posvečati veliko pozornosti. Spletna stran je tako imenovani živi sistem, ki ga je treba neprestano prilagajati, osveževati in izboljševati, da bi pritegnili uporabnike. Na dobrih spletnih straneh se kaže da je internet dvosmerni komunikacijski kanal. Kdor ni prisoten na internetu, ta sploh ne obstaja oziroma ne ve kaj se dogaja, to bi naj bilo dejstvo, ki se sliši iz vse več ust.

Pojma »elektronsko bančništvo« in »internet« sta postala nerazdružljiva. Kmalu bo prišel čas, ko bo internet postal povsem nepogrešljiv in si finančnih in poslovnih aktivnosti sploh ne bomo znali predstavljati brez njega. Elektronsko bančništvo je v nekaj letih osvojilo že skoraj vsak dom. Da bo pa slovensko bančništvo lahko vzdržalo korak z razvitim svetom, bodo morale banke svoje bančne storitve vedno bolj dopolnjevati in ustvarjati take storitve, ki bodo za stranke zanimive, še prej kot to pa privlačne, enostavne in stroškovno nizke.

Kljub številnim prednostim, ki jih nudijo sodobni načini poslovanja, pa se ti uveljavljajo počasneje, kot je bilo pričakovati. Pomanjkanje ustreznega znanja ljudi in posledično nezaupanje sodobni tehnologiji in varnosti poslovanja preko elektronskih poti je glavna  ovira pri njihovi širitvi.

V našem diplomskem delu smo analizirali spletne strani 5 bank v Sloveniji in ugotovili, da imajo spletne strani bank, ki imajo v Sloveniji vecji tržni delež, znacilnosti dobrih spletnih strani.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, interaktiven, spletna stran, elektronsko bančništvo, bančne storitve, nezaupanje sodobni tehnologiji, varnost poslovanja

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije (954)