Naslov Uporaba sodobnih spletnih konceptov v e-upravi
Avtor Sebastjan Herman
Leto 2009
Mentor dr. Jaka Lindič
Datum vnosa 28.10.2010, 11:16
Povzetek

Diplomsko delo se ukvarja z vprašanjem razvoja spletnih tehnologij in povezavo teh z javnimi službami oz. z javno upravo. Skozi delo bom predstavil značilnosti koncepta spleta 2.0 in katere novosti prinaša. Opisani so vsi glavni elementi spleta 2.0, vsi koncepti, ki so vplivali na spremenjeno sliko spleta.

V drugem delu je predstavljena javna uprava, njena definicija in preobrazba v elektronsko obliko, ki v zadnjih letih doživlja nenehne spremembe. Kako je s tem v Sloveniji, je opisano v poglavju, kjer je predstavljeno stanje elektronske uprave na našem ozemlju ter kako je potekal razvoj skozi leta prehoda iz industrijske v informacijsko družbo. Sledi predstavitev elektronske demokracije in elektronske participacije, ki sta stični točki med koncepti spleta 2.0 in elektronsko upravo.

Zadnji del diplomske naloge pa se nanaša na vpliv konceptov spleta 2.0 na javno upravo, značilnosti, primere uporabe in kakšne posledice lahko pričakujemo. V tem delu sem povezal teoretično osnovo prejšnjih poglavij ter poskušal predstaviti aktualno sliko na tem področju v Sloveniji kot tudi širše. Ena izmed hipotez, ki jo bom skušal ovreči oziroma potrditi, bo, da je stopnja razvitosti tovrstnih orodij v Sloveniji na nižji ravni, kot to velja za tujino. Osredotočil se bom na komunikacijska orodja spleta 2.0 in njihovo uporabo v tujini ter jo primerjal s stanjem v Sloveniji ter kako so pri nas politični predstavniki izrabili moč spleta in konceptov, ki jih prinaša splet 2.0.

Poleg komunikacijskih orodij pa bodo ob pregledu državnih portalov javnih uprav Velike Britanije in Slovenije predstavljena tudi storitvena in interakcijska. Na tem mestu bom poskušal poudariti pomembnost vpeljave novih tehnologij in miselnosti ter smer, v katero bi morale iti javne uprave. V peto poglavje pa je vključeno tudi preučevanje spletnega mesta E-demokracija.si, ki sicer deluje zunaj okvira javne uprave, gre za zaseben

projekt, toda predmet proučevanja bo storitev, ki bi jo morale povzeti tudi javne službe. Skozi proučevanje trenutnega stanja bom poskušal odgovoriti na vprašanje, če je uporaba konceptov spleta 2.0 za področje javne uprave sploh pomembna, kakšen je sploh lahko ta vpliv ter kje in kako je koncept implementiran oziroma bi ga bilo smiselno začeti izrabljati.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print