Naslov Ovire za (intenzivnejšo) rabo interneta
Leto 2009
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar; somentorica: asist. dr. Vesna Dolničar
Datum vnosa 28.10.2010, 13:12
Povzetek

Internet je postal platforma za opravljanje cele vrste storitev in zadovoljevanja različnih vrst potreb. Vendar pa vsi niso uporabniki interneta. Slednji so tako na nek način izključeni in njihova izključenost se bo v prihodnosti, če oz. ko, bo internet pridobival na pomembnosti, še povečevala. Neuporabniki niso homogena skupina, saj se razlikujejo glede na motivacijo, želje in razloge za neuporabo interneta. Omenjene razlike znotraj skupine neuporabnikov imenujemo dvojni digitalni razkorak. Pričujoča diplomska naloga se osredotoča na neuporabnike interneta. V teoretičnem delu predstavimo dejavnike dostopa do interneta in glavne ovire za neuporabo, nato pozornost preusmerimo na neuporabnike, ko analiziramo demografske specifike ter njihov odnos do interneta. Sledi analiza podatkov RIS 2008, kjer neuporabnike klasificiramo v tri skupine, in sicer »nezainteresirani za uporabo«, »ni ovir, ni zanimanja za uporabo« in »zelo zanimajo za uporabo«. Na podlagi klasifikacije izoblikujemo specifične vključevalne strategije za podskupine neuporabnikov.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, digitalni razkorak, ovire za uporabo interneta, neuporabniki interneta, tipologija neuporabnikov interneta.

Leto izida - publikacije2009
Print