Naslov Možnosti trženja preko spletnih skupnosti skozi primere
Avtor Janja Novak
Leto 2009
Mentor dr. Borka Jerman Blažič
Datum vnosa 30.10.2010, 20:32
Povzetek

Od nastanka interneta je njegova uporaba strmo naraščala, danes je uporabnikov interneta že skoraj 1,5 milijarde. Podjetjem je velik razmah interneta omogočil lažje doseganje potencialnih kupcev, zato je večina podjetij del svojega poslovanja že preusmerila na svetovni splet. Trženje je s tem postalo lažje, hitrejše, bolj globalno in interaktivno. V zadnjih letih so nastala in se močno razširila spletna mesta, ki temeljijo na družbenem mreženju. Ta mesta imajo v lasti ogromno podatkov o njihovih uporabnikih, kar podjetja lahko izkoristijo za lažje in boljše segmentiranje svoje ciljne publike.

Namen te diplomske naloge je predstaviti možnosti spletnega tržnega komuniciranja, predvsem preko družbenih spletnih skupnosti, ki so postale v zadnjih dveh letih ene najbolj obiskanih strani na svetovnem spletu. Največje spletne skupnosti štejejo tudi več kot sto milijonov članov, kar predstavlja tržnikom pravi raj za zbiranje podatkov. Teorijo sem podkrepila tudi s primeri družbenih skupnosti Facebook in LinkedIn. Za potrebe pisanja diplomske naloge sem pregledala ustrezno literaturo in vire ter se včlanila v spletne skupnosti Facebook, Linked In, Hi5 in Netlog.

Diplomska naloga je sestavljena iz štirih poglavij in povzetka. Prvo poglavje je namenjeno opisu nastanka in razvoja interneta ter svetovnega spleta vključno z opisom pojmov Splet 1.0 in Splet 2.0. Menim namreč, da je poznavanje definicije, nastanka in razvoja interneta nujno za nadaljnjo razumevanje delovanja in možnosti trženja preko spleta.

Naslednje poglavje je namenjeno trženju in spletu trženjskega komuniciranja. Obravnavam tako klasično trženje kot tudi elektronsko trženje. Pomemben del spletnega trženjskega komuniciranja je spletno oglaševanje, zato opisujem njegove najpogostejše oblike. V tem poglavju opozarjam na prednosti in slabosti interneta, na katere morajo biti podjetja še posebej pozorna, ko začno poslovati in tržiti preko svetovnega spleta.

V tretjem poglavju se ukvarjam s pojmom družbenega mreženja. Opisujem najpogostejše oblike družbenega mreženja, osredotočam se predvsem na družbene spletne skupnosti, saj lete prinašajo nove možnosti trženja kot sta naprimer virusno trženje in ciljno oglaševanje.

V zadnjem poglavju pa na konkretnih primerih prikažem možnosti trženja preko dveh različnih spletnih skupnosti. V ta namen podrobneje analiziram spletni skupnosti Facebook in LinkedIn. Facebook je družbena spletna skupnost, namenjena predvsem ohranjanju stikov s prijatelji in iskanju novih znanstev, medtem ko so uporabniki spletne skupnosti LinkedIn večinoma poslovneži. V diplomski nalogi se ukvarjam z vprašanjem, ali lahko ti dve spletni skupnosti nudita podjetjem možnost uspešnega trženja.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print