Naslov Pisanje spletnih dnevnikov (blogov): potrata časa ali orodje za izboljševanje konkurenčnosti
Avtor Jure Porenta
Leto 2009
Mentor dr. Robert Kaše
Datum vnosa 30.10.2010, 20:42
Povzetek

Orodja Spleta 2.0 v zadnjem času množično preplavljajo svetovni splet. Posamezniki jih uporabljajo za komunikacijo s prijatelji in znanci, za objavljanje fotografij ipd. Vendar teh orodij ne uporabljajo le posamezniki, temveč tudi organizacije, ki lahko z njihovo uporabo mnogo pridobijo. Eno takšnih orodij Spleta 2.0 so spletni dnevniki. Njihova priljubljenost med posamezniki zaradi novejših orodij sicer ne raste več, so pa zato vedno bolj iskana v organizacijah – tako po svetu kot tudi pri nas. Ravno ta aktualnost me je navdušila, da sem želel globlje raziskati omenjeno orodje in njegove uporabnike.

Namen mojega diplomskega dela je prikazati smiselnost uporabe spletnih dnevnikov podjetjem in to tako na korporativni ravni kot tudi na ravni posameznega zaposlenega. Glavni cilj diplomskega dela je torej skozi empirično raziskavo pridobiti mnenja slovenskih podjetij o uporabi spletnih dnevnikov in ugotoviti, ali uporaba tega orodja prispeva k njihovi konkurenčnosti ali ne.

V svojem diplomskem delu sem pod drobnogled vzel uporabo spletnih dnevnikov v podjetjih. Najprej sem na osnovi relevantne literature opisal fenomen Spleta 2.0, ter njegova orodja, ki se uporabljajo v podjetjih, in zatem navedel nekatere primere in razlike med njim ter njegovim predhodnikom. V nadaljevanju sem se lotil samih spletnih dnevnikov. Začel sem z opredelitvijo pojma, razložil uporabno vrednost takšnih dnevnikov in zaključil z nekaj statističnimi podatki o uporabi orodja v Sloveniji. V nadaljevanju sem podal razlike med notranjimi in zunanjimi korporativnimi spletnimi dnevniki ter prikazal primere njihove uporabe. Sledi poglavje o priložnostih in nevarnostih, ki jih prinašajo spletni dnevniki, in poglavje, kjer so opisani nekateri primeri uporabe spletnih dnevnikov v tujih organizacijah.

Drugi del mojega diplomskega dela predstavlja empirična raziskava, v katero sem vključil osem slovenskih podjetij. V raziskavi sem želel predvsem ugotoviti, kakšni so trendi uporabe spletnih dnevnikov v slovenskih podjetjih. Ali podjetja podpirajo svoje zaposlene pri uporabi tovrstnih spletnih orodij, se zavedajo potencialnih nevarnosti, oziroma zlorab, in kdo so pisci korporativnih spletnih dnevnikov? Želel sem torej najti odgovor na naslovno vprašanje mojega diplomskega dela: Je pisanje spletnih dnevnikov za podjetja potrata časa ali orodje za izboljševanje konkurenčnosti?

Metoda zbiranja podatkov za raziskavo so bili intervjuji s predstavniki izbranih slovenskih podjetij, ki pišejo svoje korporativne spletne dnevnike. Te intervjuje sem v nadaljevanju smiselno povzel in diplomsko delo nadaljeval z diskusijo, v kateri sem prišel do določenih ugotovitev. Dodal sem še smernice in predloge za nadaljnje raziskave na tem področju. Zaključil sem s sklepom, kjer sem povzel glavne ugotovitve tega diplomskega dela.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print