Naslov Prihodnost spletnih iskalnikov
Avtor Ivan Prendžov
Leto 2009
Mentor dr. Jaka Lindič
Datum vnosa 15.11.2010, 11:48
Povzetek

Svetovni splet ponuja veliko in vsak dan rastočo množico informacij in podatkov. Prav tako se dnevno veča število uporabnikov svetovnega spleta, ki na njem neprestano objavljajo nove informacije. Deskanje po internetu je v večini primerov namenjeno iskanju informacij, zabavi in v zadnjih letih vedno bolj povezovanju med ljudmi. Iskanje podatkov je vsak dan težje zaradi vedno novih virov informacij in vedno lažjega dostopa do informacij. V vsej tej množici informacij mora vsak posameznik vedeti, kje in kako iskati. Orodje, ki posamezniku pomaga najti določeno informacijo, je spletni iskalnik.

Spletni iskalniki želijo uporabniku ponuditi relevantne rezultate, vendar je pogosto ena informacija različno relevantna za različen spletni iskalnik in tudi različno relevantna za vsakega posameznika. Spletni iskalniki so zaradi izbire »prave« informacije postali zelo pomemben del svetovnega spleta in naših osebnih predstav o tem, katera informacija je prava. Bistvo vsakega iskalnika je tehnologija, ki poišče pravo informacijo, ki jo uporabnik išče.

Zadetki so bili pogosto zelo netočni, saj se je moral uporabnik med množico predlaganimi rezultati zelo potruditi, da je našel informacijo, ki jo je iskal. Revolucijo med iskalniki je naredil Google s svojo izjemno tehnologijo iskanja pravih podatkov. Uporabniki pa imamo še vedno mnogokrat težave pri iskanju pravih informacij in podatkov. Po drugi strani spletni iskalniki ponujajo veliko poslovnih možnosti tako za same spletne iskalnike kot uporabnike iskalnikov.

V diplomskem delu izhajam iz tega, da želi vsak spletni iskalnik biti čim boljši. Biti dober iskalnik pomeni, da so rezultati iskanja relevantni iskalni poizvedbi brez prikazovanja nebistvenih rezultatov. Če spletni iskalnik ne najde rezultatov za neko iskalno poizvedbo, bi moral ponuditi spremembe pri poizvedbi, da bo uporabnik našel, kar je iskal. Po drugi strani

nam mora spletni iskalnik v primeru, če najde preveč informacij, znati pomagati izostriti našo poizvedbo tako, da bomo našli tisto, kar smo iskali. V diplomskem delu predpostavljam, da spletni iskalniki še vedno ne prikazujejo najboljših rezultatov na najboljši način (Baker, 2003).

Svetovni splet, osebni računalniki in vsebina na svetovnem spletu se vsakodnevno spreminjajo, zato se morajo dnevno spreminjati tudi spletni iskalniki (Bhatia, MPS & Khalid, Akshi Kumar, 2008).

Diplomskega dela sem se lotil z raziskovanjem različnih konceptov spletnih iskalnikov, ki so bili končnim uporabnikom v zadnjem času ponujeni v uporabo. V diplomskem delu se sprašujem, ali je možno, da postane nek novi spletni iskalnik z inovativnim konceptom bolj uspešen od Googla, ki je danes daleč najbolj priljubljen spletni iskalnik, in mu odvzame znaten del obiskovalcev.

Namen diplomskega dela je predstaviti spletni iskalnik kot orodje za iskanje, opisati različne koncepte spletnih iskalnikov in prikazati rešitve za boljše iskanje.

Cilji diplomskega dela so:

  • predstaviti bistvene lastnosti interneta, ki vplivajo na spletne iskalnike,
  • predstaviti razvoj spletnih iskalnikov,
  • med seboj primerjati različne vrste spletnih iskalnikov,
  • predstaviti pomanjkljivosti trenutnih spletnih iskalnikov,
  • raziskati, kateri koncepti skušajo reševati probleme trenutnih spletnih iskalnikov.

Pri pisanju diplomskega dela sem se opiral na strokovne vire in rezultate raziskav – sekundarne vire. Pri pisanju sem si pomagal tudi z različnimi članki, intervjuji in video konferencami oseb, ki imajo močan vpliv na razvoj svetovnega spleta. Za potrditev svojih trditev sem do neke mere preučil tudi delovanje nekaterih spletnih iskalnikov, predvsem Googla in Najdi.si, ki sta najbolj priljubljena iskalnika v Sloveniji. Uporabil sem tudi znanje, ki sem ga pridobil pri projektih, v katerih sem sodeloval v podjetju SRC.SI (eUprava, eVEM, ISPO), ter teoretično in praktično znanje, ki sem ga pridobil med študijem na poslovnoinformacijski smeri Ekonomske fakultete.

V prvem poglavju diplomske naloge bom opisal pomen interneta in njegovo obliko, in sicer za lažje razumevanje spletnih iskalnikov, ki jih bom opisal v drugem delu, kjer bom predstavil razvoj in zgodovino spletnih iskalnikov do danes.

V tretjem delu bom konceptualno razdelil spletne iskalnike in pojasnil, katere probleme želi določen koncept reševati. Spletne iskalnike bom razdelil na smiselne skupine in jih analiziral.

Četrti del diplomskega dela bo namenjen tržnim vodjem in njihovim izzivalcem. Opredelil bom težave, ki pestijo obstoječe spletne iskalnike, in razložil, zakaj jih je treba izboljševati. Zadnji del diplomske naloge pa bom namenil prihodnosti spletnih iskalnikov. S pomočjo prednosti in slabosti različnih konceptov spletnih iskalnikov ter primerov tržnih vodij in njihovih izzivalcev bom skušal ugotoviti, kakšni bodo spletni iskalniki v prihodnosti.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print