Naslov Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji
Leto 2010
Vir

Zaključno poročilo o izvedbi projekta EuPAN

Vodja projekta

  • prof. dr. Mirko Vintar

Sodelavci - Fakulteta za upravo

  • mag. Mateja Kunstelj
  • mag. Damijana Keržič
  • Dalibor Stanimirović

Sodelavci - Fakulteta za družbene vede

  • dr. Vasja Vehovar
  • dr. Jaro Berce
  • dr. Katja Lozar Manfreda
  • dr. Bojana Lobe
  • Saša Mašič

Datum vnosa 22.11.2010, 15:08
Povzetek

Cilj projekta Razvoj Pan-Evropskih Storitev Informacijske Družbe v Sloveniji, akronim, ki smo ga uporabljali tekom projekta je EuPAN, je opraviti celovito in interdisciplinarno analizo strategij, stanja, razvojno/zaviralnih dejavnikov in pomena razvoja pan-evropskih storitev za Slovenijo s poudarkom na javnih storitvah e-uprave in e-zdravja. V prihodnjem razvoju Slovenije ter njeni upravni in ekonomski integraciji znotraj EU ter vse večji mobilnosti, se bo namreč vse več upravnih in poslovnih aktivnosti odvijalo na pan-evropski ravni. Razvoj e-poslovanja bodisi v okvirih e-uprave, e-zdravja ali širše e-poslovanja mora tem trendom čim bolj slediti in zagotavljati infrastrukturo za učinkovito, varno in uporabnikom prijazno poslovanje.

Pričujoča raziskava poskuša dodati delček k temu razvoju. Razdeljena je na tri faze oziroma šest sklopov. Cilj prve faze je analizirati stanje v svetu, članicah EU ter projekte in dobre prakse na eni strani in smernice ter direktive EU in njenih članic na drugi. V drugi fazi smo osrednjo pozornost namenili opredelitvi prioritetnih področij in izboru potencialnih pan-evropskih storitev ter analizi razpoložljivih tehnologij in platform ter metodoloških pristopov k razvoju pan-evropskih storitev. Tretja, zaključna faza pa je namenjena študiji izvedljivosti, pri čemer bomo za izhodišče vzeli nabor storitev, narejen v predhodni fazi.

Poročilo v uvodnem delu opredeli pan-evropsko storitev, nato zajame pregled najpomembnejših strateških dokumentov na ravni EU, njenih članic in posebej Slovenije. Sledi pregled in analiza relevantnih obstoječih praks in projektov na ravni EU in v Sloveniji ter pregled razpoložljivih tehnologij, platform ter metodoloških pristopov, pomembnih za razvoj pan-evropskih storitev.

Vključena je anketna raziskava, ki je bila izvedena v okviru raziskave RIS. Predstavljena je zasnova kvalitativnih intervjujev z deležniki na relevantnem področju ter rezultati intervjujev z eksperti na Evropski ravni, nacionalni ravni, lokalni ravni ter na regionalni ravni, ki se nanaša na Slovenijo ter sosednje države.

Vključene so podrobne analize vseh opravljenih anketnih raziskav: anketiranje ekspertov, telefonske ankete gospodinjstev v Sloveniji in ankete podjetij, ki poslujejo tudi v tujini.

Poročilo se zaključuje s povzetkom stanja razvoja, opredelitvijo ključnih problemskih področij in razvojnih usmeritev ter pregledom prioritetnih storitev na pan-evropski ravni kot izhaja iz različnih strateških dokumentov, raziskav in poročil ter obstoječih projektov. Posebna pozornost je namenjena interoperabilnosti na vseh področjih.

V okviru raziskave je bilo pregledanih veliko število spletnih portalov. Seznam tistih, ki si so omenjene v poročilu je naveden ob koncu poročila.

Ključne besede

pan-evropske storitve, čezmejne e-storitve, e-uprava, e-zdravje, e-poslovanje, interoperabilnost

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Poročila ()