Naslov Trženjsko komuniciranje s pomočjo spletnih socialnih omrežij
Avtor Klemen Prosenjak
Leto 2009
Datum vnosa 30.03.2011, 00:08
Povzetek

Primerjava današnjega gospodarstva z gospodarstvom v preteklosti kaže, da se je slednje skozi čas korenito spremenilo. Gospodarstvo, tako v Sloveniji kot v svetu, postaja danes vse bolj turbulentno. Neprestane spremembe, izboljšave, izumi in podobno so danes že skoraj samoumevni, saj vse bolj postajajo sestavni del našega vsakdana. Posledice teh spremenljivih razmer se kažejo tudi v poslovnem okolju podjetij, katerim se ponujajo številne priložnosti kot tudi nevarnosti in pasti. V tem okviru je pomembno, da se tem spremembam podjetja čim bolje prilagodijo, jih redno spremljajo ter jih karseda izkoristijo sebi v prid. Podobno, kot je nekoč v svoji evolucijski teoriji omenjal že Darwin v kontekstu živih bitij, preživijo v današnjem poslovnem svetu le tista najboljša, najbolj iznajdljiva in prilagodljiva podjetja, ki so v določenem trenutku sposobna kljubovati danim razmeram. Glavni razlog, da se je gospodarstvo v tem času tako zelo spremenilo, je predvsem tehnološki napredek, ki se še danes neprestano vrši. V njegovem okviru je potrebno omeniti tudi internet, kot eno izmed ključnih tehnologij, ki je temu napredku res veliko doprinesla, posledično pa tudi zelo močno zaznamovala naša življenja. S pojavom interneta je svet v določenem pogledu postal namreč veliko manjši, saj imamo danes različne možnosti, da komuniciramo z ljudmi kjerkoli na svetu v realnem času, smo prisotni na različnih oziroma večih mestih v danem trenutku, opravljamo stvari bolj enostavno, bolj učinkovito, hitreje in tudi bolj udobno.

Vse lastnosti, kot so večja mobilnost, povezljivost, globalnost, dostopnost in ostale, zelo korenito vplivajo tudi na gospodarstvo. Med spremembami v današnjem času, ki so pomembne s poslovnega vidika, se ne sme spregledati tudi vse večje interaktivnosti interneta. Uporabniki slednjega so danes namreč veliko bolj aktivni kot kdajkoli prej, ne samo, da informacije iščejo, ampak jih tudi oblikujejo, objavljajo, posredujejo… Nekatera, za trženjsko komuniciranje najbolj relevantna, orodja oziroma tehnologije, ki jim pri tem pomagajo, bom predstavil tudi v tej diplomski nalogi, in sicer v prvem delu, kjer bom najprej namenil nekaj besed samemu pojavu oziroma razvoju interneta, njegovemu prehodu iz statičnosti v vse večjo dinamičnost, že omenjenim orodjem tako imenovanega dinamičnega spleta, drugačnosti komunikacij, z internetom tesno povezani generaciji Y in trženjskemu komuniciranju preko spleta, s poudarkom na kontekstnem oglaševanju. V drugem delu bom pojasnil razliko med spletnimi skupnostmi in spletnimi socialnimi omrežji, nekaj besed namenil še zgodovini spletnih socialnih omrežij, jih nato bolj podrobno predstavil in opisal, navedel njihove glavne lastnosti, pri tem izpostavil vprašanje zasebnosti in varnosti uporabnikov tovrstnih spletnih mest, v zaključku pa namenil nekaj pozornosti še pomembnosti oziroma uporabnosti slednjih za podjetja oziroma gospodarstvo. V tretjem, raziskovalnem delu diplomske naloge bom primerjal eno izmed glavnih  tujih spletnih socialnih omrežij (Facebook) s sorodnim slovenskim omrežjem (Noovo). Glavna pozornost bo v tem primerjalnem delu usmerjena predvsem na področje trženja, v okviru slednjega pa na možnosti trženjskega komuniciranja z uporabniki tovrstnih spletnih strani, tako pri enem kot tudi drugem ponudniku.

Glavni namen te diplomske naloge je poglobiti znanje na področju trženja oziroma konkretno trženjskega komuniciranja preko spleta, poleg tega pa podjetjem v tem okviru še nekoliko bolj natančno približati tudi komuniciranje preko spletnih socialnih omrežij, ki so lahko prav tako ena izmed možnosti povezovanja podjetij z uporabniki. Cilj, ki sem si ga pri tem zadal, je bolj natančno preučiti možnosti tovrstnega komuniciranja na trenutno največjem spletnem socialnem omrežju na svetu – Facebooku, ter možnosti, ki so v namene trženja na voljo uporabnikom slovenskega omrežja Noovo. S tem v povezavi želim doseči, da bi se v poslovni sferi še bolj okrepilo prepričanje, da so tudi spletna socialna omrežja lahko učinkovita, enostavna in hkrati tudi cenovno zelo ugodna pot za doseganje svojih ciljnih porabnikov.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print