Naslov Odnos mladih do spleta in spletnega oglaševanja
Avtor Matej Rožen
Leto 2009
Datum vnosa 30.03.2011, 01:04
Povzetek

Svetovni splet ali krajše splet je najbolj priljubljena storitev na internetu. Mnogi zamenjujejo pojma internet in splet, vendar ne gre za isto stvar. Splet je le ena izmed storitev, ki jih internet nudi, čeprav zagotovo eden izmed pomembnejših razlogov za današnjo uspešnost interneta.

Internet in splet sta se pri nas in drugod po svetu uveljavila izjemno hitro. Navdušenost nad novim medijem je še najočitnejša med mladimi, ki so z internetom zrasli in z njim živijo. Mnogi si danes življenja brez njega sploh ne predstavljajo več. Ažurnost in dostopnost informacij sta iz dneva v dan pomembnejši, zato ima pravočasen dostop do pravih informacij še toliko večjo težo. Internet na tem področju nudi veliko oporo, kar so predvsem mladi zelo hitro odkrili in danes že s pridom izkoriščajo. Poleg tega jim internet omogoča tudi občutek povezanosti, ki si jo vsi tako zelo želijo. Velika prednost interneta pred drugimi mediji pa je tudi njegova interaktivnost.

Uporabnik ima danes veliko več svobode pri izbiri medijev in načinu dostopanja do informacij. Če je bila še pred kratkim moč na strani ponudnikov, se je zdaj že skoraj v celoti prenesla na stran potrošnikov. Ti so bolj ozaveščeni, v svojih odločitvah pa so postali bolj suvereni. Splet je veliko več kot samo skupek spletnih strani z informacijami. Tega dejstva se zavedajo tudi oglaševalci, ki spletu in spletnemu oglaševanju namenjajo vedno več pozornosti. Recesija je sicer po vsem svetu povzročila upad sredstev za oglaševanje, vendar se ta na internetu ne pozna toliko kot pri drugih medijih. Zdaj, ko je optimizacija medijskih sredstev toliko pomembnejša, ima spletno oglaševanje še večjo vlogo. Pravilna uporaba spletnega oglaševanja lahko namreč ob istem denarnem vložku prinese boljše rezultate kot oglaševanje v drugih medijih.

Mlade, katerih pozornost danes zelo težko pritegnemo prek klasičnih medijev, kot so televizija, tisk idr., najlažje pridobimo prav na spletu. Pomena mladih kot zdajšnjih in potencialnih kupcev se oglaševalci dobro zavedajo. Zasidranje blagovne znamke v zavesti mladih ima pomembno vlogo za njeno prihodnje dojemanje.

Z diplomsko nalogo sem želel raziskati področje spleta in spletnega oglaševanja in predvsem odnos mladih do tega medija. Oglaševalci imajo namreč pogosto največ težav z doseganjem mladih, zato sem želel ugotoviti, kje so mladi na spletu in kako jih je najlažje doseči. To področje me še toliko bolj zanima, saj kot medijski planer tudi sam delam v oglaševanju in se zato dobro zavedam pomembnosti teh informacij.

Diplomsko nalogo sestavlja šest poglavij. Prva štiri obsegajo teoretični del, peto in šesto pa praktični del. V teoretičnem delu sem v prvem poglavju predstavil internet kot eno večjih iznajdb 20. stoletja. Pisal sem o nastanku in razvoju interneta, o njegovi uporabi pri nas in po svetu ter ga primerjal s klasičnimi mediji. Kot najbolj priljubljeno storitev, ki jo ponuja internet, sem se nato lotil svetovnega spleta ter opisal njegove prednosti in slabosti. V tretjem poglavju sem opredelil spletno oglaševanje. Predstavil sem možne oblike oglaševanja na spletu in standarde v spletnem oglaševanju. Poleg deleža investicij v spletno oglaševanje pri nas sem se dotaknil tudi vse očitnejše problematike nedovzetnosti uporabnikov spleta za pasice. Teoretični del sem končal s predstavitvijo mladih.

Praktični del temelji na tržni raziskavi o odnosu mladih do spleta in spletnega oglaševanja. Tu sem najprej opredelil cilj raziskave, raziskovalni problem in metodologijo raziskave. Na podlagi ugotovitev fokusne skupine sem postavil hipoteze, ki sem jih nato tudi statistično preveril.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print