Naslov Primerjava domačih in tujih spletnih zaposlitvenih portalov
Avtor Nika Steklasa
Leto 2009
Mentor dr. Robert Kaše
Datum vnosa 30.03.2011, 01:27
Povzetek

V 21. stoletju je pomen tehnologije čedalje večji in vse več ljudi jo uporablja vsakodnevno. Dandanes si ne predstavljamo delavnika brez uporabe spletnih storitev tako na delovnem mestu kot tudi doma. Medomrežje (v nadaljevanju internet) je medij in hkrati tudi orodje, ki narekuje način življenja, kar je predstavljeno tudi v diplomski nalogi.

Spletne storitve so tiste, ki so pripomogle do številnih revolucij na različnih področjih, vključno s področjem ravnanja z ljudmi pri delu (angl. human resource management ali HRM). Na podlagi tega sta se razvila e-ravnanje z ljudmi pri delu in e-zaposlovanje, ki sta teoretično vodilo diplomske naloge, v kateri bom predstavila primerjavo med domačimi in tujimi spletnimi zaposlitvenimi portali.

Cilj diplomskega dela je s pomočjo primerjave domačih in tujih spletnih zaposlitvenih portalov ponuditi priporočila podjetjem, kako uporabljati nov medij v namene privabljanja kandidatov za zaposlitev. Ravno tako je predstavljen pogled s strani iskalcev zaposlitve, saj so oni tisti, ki tovrstne portale uporabljajo kot možnost iskanja novega delovnega mesta.

Diplomsko delo je razdeljeno na štiri glavna poglavja, pri čemer prvi dve zajemata teoretski vidik, drugi dve pa praktičnega. V prvem poglavju je predstavljen proces zaposlovanja kandidatov in privabljanje le-teh. Drugo poglavje predstavlja vidik ponudbe in povpraševanja na spletu, kjer sem statistično predstavila podatke za Slovenijo in Evropsko unijo (EU25).

Opredeljeno je tudi e-zaposlovanje. Praktično vodilo diplomske naloge sem na podlagi primerjave spletnih zaposlitvenih portalov predstavila v tretjem poglavju. Kriterije zanjo sem poskušala oblikovati predvsem vsebinsko, a so za boljšo predstavo le-ti dopolnjeni še s tehničnimi podatki posameznih portalov. Tako tuje kot tudi domače portale sem izbrala glede na splošno prepoznavnost in velikost.

Zadnje poglavje vključuje ugotovitve, priporočila delodajalcem in iskalcem zaposlitve ter opredelitev možne hipoteze, ki izhaja iz kvalitativne raziskave in bi bila primerna za nadaljnja testiranja. V sklepnem delu so v krajšem obsegu povzeta vsa zgoraj omenjena poglavja.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print