Naslov Množični nadzor v sodobni družbi
Avtor Matjaž Drev
Leto 2011
Mentor izr. prof. dr. Andrej Lukšič
Datum vnosa 15.11.2011, 20:53
Povzetek

Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov, ki obravnavajo različne vidike družbenega nadzora in zasebnosti. V prvem delu sta prikazana razvoj in delovanje družbenega nadzora. Pri tem posebno mesto zavzema panoptikon, ki kljub vse pogostejšim kritikam še vedno predstavlja osnovno matrico za razumevanje nadzora v sodobni družbi. V drugem delu so prikazane nekatere najpomembnejše tehnologije sodobnega družbenega nadzora. Tretji del obsega večrazsežno analizo koncepta zasebnosti, ki vključuje tudi poizkus opredelitve pravice do zasebnosti in kratek oris razvoja te pravice znotraj pravnega reda zahodnega sveta. V četrtem delu pa je predstavljena pravna ureditev pravice do zasebnosti v ZDA, EU in Sloveniji. Magistrsko delo skuša torej sistematično prikazati zgodovinsko pogojeno razmerje med nadzorom in zasebnostjo, ki vključuje družboslovne, pravne in tehnične vidike, ter ob tem nakazati smer razvoja pravice do zasebnosti v postmoderni družbi.

Podrobnosti

Magistrsko delo>>

Ključne besede

družbeni nadzor, tehnologija nadzora, zasebnost, pravica do zasebnosti

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Magistrske naloge (180)