Naslov Splet kot medij in mediji na spletu
Leto 2005
Vir

Datum vnosa 16.01.2006
Povzetek

Blogi so postali nekakšen zaščitni znak svetovnega spleta sredi prvega desetletja 21. stoletja, tako kot so bila doslej spletna mesta. Njihova verodostojnost temelji na bogastvu hipertekstualnih povezav – v nasprotju s tradicionalnimi mediji, ki ponujajo predvsem ekskluzivne in zato težje preverljive informacije. Tanja Oblak in Gregor Petrič svoje teoretsko in metodološko inovativno raziskovanje svetovnega spleta snujeta prav na ideji spleta kot družbenega omrežja, ki ni le skladišče posamičnih izoliranih spletnih mest, temveč je vse jasneje strukturiran v hipertekstualna omrežja, v katera se dinamično povezujejo družbeni akterji. Kot poudarjata, so hipertekstualna omrežja eminentno družbena omrežja. V hipertekstualnih možnostih je bistvena razlika med tradicionalnimi množičnimi mediji in sodobnimi hipermediji. V nasprotju z informacijo kot produktom, ki je značilen za tradicionalne medije, se tu pojavlja informacija kot praktično neskončen proces, v katerem ima lahko uporabnik mnogo aktivnejšo vlogo. Hipermediji bi tako lahko postali interaktivni, demokratični virtualni prostori prihodnosti.

  Z bogastvom teoretskega, metodološkega in empiričnega gradiva ta knjiga presega običajno razpravljanje o svetovnem spletu in bralca sili k iskanju odgovorov na vedno nova vprašanja. Kot bi se vanjo prelilo nekaj hipertekstualnosti svetovnega spleta.

 

Podrobnosti

 

 

Ključne besede

Print