Naslov Kršitve avtorskega prava na internetu
Leto 2006
Datum vnosa 27.02.2006
Povzetek

Kršitve avtorskega prava in kraja tim. intelektualne lastnine so na internetu v času širikopasovnih povezav in P2P omrežij precej razširjene. Kljub enostavnosti in razširjenosti tega početja, in kljub temu, da tim. intelektualna lastnina ni fizično oprijemljiva in se zato njena kraja razlikuje od navadne kraje fizičnih dobrin, je tako početje zakonsko sankcionirano. Pravzaprav se zakonodaja čedalje bolj razvija v smeri zaostrovanja sankcij in resnejše obravnave tovrstnega početja, ne pa tudi k reformi avtorskopravne zakonodaje v smeri večanja pravic uporabnikov.

Po drugi strani pa za velik del piratiziranja tudi ni nekih pravih razlogov, saj za številne lastniške programe obstajajo odprtokodne in brezplačne alternative, na področju ponudbe multimedijskih vsebin pa so se tržni pristopi in predvsem cene že pričeli spreminjati. Glede na to se zdi, da je eden pomembnih razlogov za piratstvo prav neosveščenost uporabnikov. Osveščanje uporabnikov na tem področju in ne zgolj represija je verjetno ključnega pomena za zmanjšanje piratstva. Vprašanje pa je, kaj bo večja osveščenost prinesla korporacijam.

V primeru, da bodo posamezniki pričeli množičneje posegati po alternativni odprtokodni in brezplačni programski opremi ter da se bo število GPL in Creative Commons licenciranih del povečalo, se zaslužki korporacij kljub zmanjšani stopnji piratstva ne bodo povečali. Vprašanje je torej ali je zmanjšanje stopnje piratstva v interesu samo založniške in programerske industrije, ali pa morda celo bolj v interesu zagovornikov odprte kode. Povečevanje svobode uporabnikov, upor proti avtorsko pravni zakonodaji in širjenje ideje o brezplačnosti programske opreme s pomočjo piratstva zagotovo ni edina, predvsem pa ne prava pot.

Podrobnosti

Ključne besede

Leto izida - publikacije2006
Print