Naslov E-uprava: stanje v slovenski lokalni samoupravi
Leto 2006
Datum vnosa 19.06.2006
Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate raziskave, katere namen je bil ugotoviti stanje spletne ponudbe slovenske lokalne samouprave. V okviru analize občinskih spletišč nas je zanimalo, koliko občin izpolnjuje normativne obveznosti posredovanja različnih dokumentov in vsebin v svetovni splet; opazovali smo stanje razvoja elektronskih lokalnih storitev in prisotnost virtualnih forumov in/ali anket kot poglavitnih segmentov elektronske participacije. Nadalje nas je zanimalo, koliko občin je v svetovni splet posredovalo osnovne kontaktne podatke ter koliko jih je na svoja spletišča umestilo podatke iz različnih družbenih področij, kot so zdravstvo, izobraževanje in gospodarstvo. Ugotavljamo, da je spletna ponudba slovenske lokalne samouprave šibka, a močno in pozitivno povezana z velikostjo občin glede na število prebivalcev.

Ključne besede

e-uprava, e-lokalna samouprava, občinsko spletišče, spletna ponudba

Print