Naslov Analiza spletnih strani turističnih prenočitvenih obratov v Občini Bohinj
Avtor Rous Jurij
Leto 2005
Ustanova Ekonomska fakulteta
Mentor Indihar Štemeberger Mojca
Datum vnosa 09.08.2006
Povzetek

Internet nudi oglaševalcem nove priložnosti in možnosti, da se pokažejo širši javnosti. Počasi postaja eno najpomembnejših orodij tržnega komuniciranja, zato se je avtor odločil za analizo spletnih strani prenočitvenih obratov v Bohinju. Zanima ga, ali se vodje prenočitvenih obratov sploh zavedajo možnosti, ki jih ponuja internet.

 

V začetku dela avtor spregovori o internetu v turizmu, predstavi nekaj spletnih storitev in se posveti pomenu interneta v trženju. V drugem poglavju je predstavljen model predstavitve turističnega obrata na internetu, potrebna tehnologija ter sistemi za postavitev spletne strani. V tretjem, najobsežnejšem delu naloge, je predstavljena Občina Bohinj ter njena turistična infrastruktura. Podana je tudi analiza kakovosti turističnih spletnih strani. Sledijo predlogi za izboljšanje in primerjava obstoječega stanja z zglednimi primeri.

Avtor je ugotovil, da se na spletu predstavlja 35 turističnih obratov, vendar njihove spletne strani niso dovolj izdelane, ostalih 144 obratov pa sploh nima svojih spletnih strani, kar zagotovo ni spodbudno. Današnje generacij skoraj odraščajo z internetom, kar morajo izkoristiti tudi turistični obrati.

Podrobnosti

Specialistično delo >> (pdf, 544 KB)

Ključne besede

turizem, spletna stran, prenočitveni obrat, analiza spletnih strani, Bohinj

Print