Naslov Vpliv uporabe mobilnih telefonov na anketno zbiranje podatkov
Avtor Belak Eva;
Leto 2007
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Vehovar Vasja
Datum vnosa 13.04.2007
Povzetek

Na področju anketnega zbiranja podatkov najnovejši tehnološki razvoj v zadnjem desetletju predstavlja pojav mobilnega telefona kot komunikacijskega pripomočka. Mobilni telefoni postajajo vse bolj vsakdanji, zato jih moramo upoštevati tudi pri načrtovanju telefonskih anket, v anketno metodologijo pa prinašajo številne izzive.

Avtorica z magistrskim delom želi ugotoviti, kako spremembe v telekomunikacijski tehnologiji in okolju vplivajo na metodološke vidike telefonskega anketiranja, zanimajo pa jo tudi drugi metodološki vidiki anketiranja po mobilnih telefonih. V začetku so predstavljeni uveljavljeni načini anketiranja, sledi osvetlitev družbenega ozadja uporabe mobilnih telefonov in kako lahko le-ta vpliva na anketni proces. V četrtem poglavju so predstavljeni trendi razširjenosti fiksnih in mobilnih telefonov v Sloveniji ter nekaterih državah v EU, sledijo vidiki kakovosti zbiranja podatkov po mobilnih telefonih. Šesto poglavje zajema obstoječo prakso izbora telefonskih vzorcev na Statističnem uradu RS ter nekaterih drugih tujih statističnih uradov ter analizo različnih anket.

Mobilni telefoni prinašajo nove smernice na področje anketnega zbiranja podatkov, primerni so za anketiranje nekaterih populacijskih segmentov, vendar še vedno niso najbolj privlačna alternativa.

Podrobnosti

Magistrsko delo >> (pdf, 786 KB)

Ključne besede

anketiranje, mobilni telefon, zbiranje podatkov

Print