Naslov Informacijska družba in izobraževanje gluhih in naglušnih
Avtor Dugonik Bogdan; Debevc Matjaž;
Leto 2003
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 17.03.2004
Povzetek

Hitri razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije in še posebej storitev omrežja Internet ter hkratne družbene spremembe vodijo k razširitvi in uveljavljanju teh tehnologij na vseh ravneh izobraževanja. Žal osebe s posebnimi potrebami, kot so gluhi in naglušni, potrebujejo prilagojeno in izdatnejšo podporo. Članek predstavlja predloge za izobraževanje na daljavo in predlog uvajanja e-izobraževanja s pomočjo tutorskega modela izobraževanja, ki zajema kombinacijo izobraževanja po klasičnem načinu in po načinu izobraževanja na daljavo. Članek predstavlja tudi primer spletno podprtega video predavanja na zahtevo za potrebe gluhih in naglušnih.

Ključne besede: gluhi in naglušni, izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje, informacijske in komunikacijske tehnologije, video konferenca, Internet, video

Ključne besede

gluhi in naglušni, izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje, informacijske in komunikacijske tehnologije, video konferenca, Internet, video

Print