Naslov Ovrednotenje spletnih predstavitev vlade Republike Slovenije
Leto 2003
Vir S poti v digitalno demokracijo[Elektronski vir]
/urednika
 
Andrej A. Lukšič, Tanja Oblak
Ljubljana : FDV, 2003. - (Knjizna zbirka Hermes)
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 24.03.2004
Povzetek

Ključne besede: nov medij, spletna predstavitev, vrednotenje, vlada, Slovenija, evalvacijska študija

Namen pričujočega prispevka je ovrednotiti slovenske vladne spletne predstavitve glede na velik potencial novega medija in upoštevanje sodobnih smernic v svetovnem spletu (bolj kot predstavljanje je pomembno uresničevanje konkretnih komunikacijskih ciljev). Najprej so opredeljeni ključni besedi in teoretska izhodišča (spletna predstavitev, nov medij, računalniško posredovana komunikacija), ki so potrebni za razumevanje novega načina vrednotenja spletnih predstavitev. Nato so obravnavane vloga in posebne značilnosti vladnih spletnih predstavitev glede na različne možnosti njihovega delovanja. Upoštevajoč potencial in sodobne smernice na področju novega medija ter posebnost vladnih spletnih predstavitev kot ustrezen način njihovega vrednotenja predlagamo metodologijo evalvacijskih študij, ki jo končno tudi uporabimo za ovrednotenje spletnih predstavitev Vlade RS. Podatki o stanju slovenskih vladnih spletnih predstavitev, na katerih temelji ovrednotenje, izhajajo iz javne raziskave Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev Republike Slovenije, ki je bila opravljena konec leta 2001. Rezultati ovrednotenja spletnih predstavitev Vlade RS so razdeljeni na tri dele (celostna ocena kakovosti, identifikacija problemov in rešitev, smernice za smiseln razvoj v prihodnje) in služijo kot kritičen apel Vladi RS za ustrezno prenovo celotnega sistema slovenskih vladnih spletnih predstavitev.

Ključne besede

 

Print