Naslov Znižanje nabavnih stroškov z e-poslovanjem
Avtor Berčič Jože; Čižman Anton;
Leto 2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 09.04.2004
Povzetek

Ključne besede:  logistika, management,  nabava, e-poslovanje, Internet, stroški, konkurenčnost, podjetje, BAAN IV, SiShop 2.0, informacijski sistem

Nabavne aktivnosti so pomembne v  skoraj v vsakem podjetju in imajo  velik vpliv na dobiček oziroma na celotne stroške poslovanja podjetja. Zato predstavlja zmanjšanje stroškov nabave enega ključnih dejavnikov pri izboljšanju konkurenčne sposobnosti organizacije, ki zagotavlja njen obstoj na globalnem tržišču blaga ali storitev. Pri tem ima pomembno vlogo učinkovito izkoriščanje sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, ki zahtevata od uporabnika ustrezna znanja in izkušnje. V tem prispevku je prikazan praktičen primer uporabe sodobne programske rešitve za elektronsko poslovanje SiShop pri zmanjšanju stroškov nabave pisarniškega materiala v proizvodnem podjetju, podane pa so tudi ocene koristi, ki jih taka rešitev prinaša.

Podrobnosti

Uredništvo revije Organizacija

omik@fov.uni-mb.si

Print