Naslov Slovenia - on the way to the information society
Avtor Bučar Maja; Kmet Rotija; Stare Metka;
Leto 2004
Vir Stare, Metka, Kmet, Rotija, Bučar, Maja: Slovenia - on the way to the information society
IMPRESUM, Ljubljana : Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2004, 213 strani.
ISBN.................... : 961-6031-51-1

Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 08.07.2004
Povzetek

Publikacija Urada RS za makroekonomske analize in razvoj z naslovom "Slovenia - on the way to the information society", avtorjev Stare, M., Kmet-Zupanič, R., Bučar, M., ki je izšla junija 2004, obravnava širok nabor dejavnikov  in vplivov, ki oblikujejo sedanje in bodoče zmogljivosti Slovenije na poti v informacijsko družbo (ID). 

Na podlagi izčrpne in s podatki utemeljene analize poročilo podaja pregled prednosti in slabosti Slovenije pri razvoju ID kot tudi vpogled v priložnosti in izzive prihodnjega razvoja ID. Osnovna ugotovitev analize je, da je Slovenija dosegla solidne rezultate pri uvajanju informacijske družbe in da ima dober izhodiščni položaj za naprej. Da bi pospešila napredek, potrebuje celovito in usklajeno politiko uvajanja ID, ki mora temeljiti na sodelovanju in soglasju vseh partnerjev (poslovna skupnost, raziskovalno izobraževalna sfera, javna uprava, civilna družba) in izkoriščanju sinergij. Analiza v zaključku predstavlja alternativne scenarije razvoja informacijske družbe. 

Print