Naslov Odprtokodne programske rešitve za javno (e-)upravo
Leto 2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 14.12.2004
Povzetek

Dogajanje na področju odprte kode v Sloveniji in v svetu kaže veliko pripravljenost javne uprave za uvajanje odprte kode, pri čemer pa dejanski rezultati še zdaleč ne dosegajo pričakovanj. Zdi se, da je težava v tem, da so aktivnosti na tem področju preveč razpršene. Vsak projekt želi pokriti celotno področje odprto kodnih rešitev od operacijskega sistema, preko standardnih programskih rešitev, do splošnih sistemov in namenskih rešitev. V Sloveniji sta v javni upravi v teku dva večja projekta. Projekt OKO je projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, namenjen uveljavljanju odprte kode v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Projekt OSSR je poteka na Centru Vlade RS za informatiko in je namenjen uveljavljanju uporabe odprte kode v državni upravi. Oba projekta sta zastavljena zelo ambiciozno in pokrivata široko področje tehnoloških sklopov, programskih rešitev in informiranja uporabnikov. Pri obeh je tudi zaznati določene težave, ki ovirajo izvedbo projektov in povzročajo zamude.

V prispevku bomo predstavili tezo, da nastaja zastoj zaradi neustrezne organiziranosti dela in da bi morali razvoj in dejavnost na področju odprte kode v javni upravi organizirati po tehnoloških sklopih, standardnih rešitvah, splošnih in posebnih aplikativnih rešitvah. Na ta način bi dobili projekte z bolje opredeljenimi cilji in večjim zaledjem virov. Trditve bomo podprli s primeri pristopov k reševanju tovrstne problematike v svetu. Seznanili se bomo tudi z različnimi pristopi k organiziranju tovrstne dejavnosti, ki v temeljijo na profitnih organizacijah, na neprofitnih privatnih ustanovah in javnih ustanovah. Za konec si bomo ogledali primer ameriškega privatnega neprofitnega inštituta za odprto kodo.

Print