Naslov Mobile Phone Surveys: The Slovenian Case Study
Leto 2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 11.02.2005
Povzetek

V letu 2004 je število priključkov mobilne telefonije doseglo število prebivalcev. Posledično je pričela upadati razširjenost fiksne telefonije; skoraj 10 % gospodinjstev je dosegljivih le preko mobilnega telefona. S tem se Slovenija umešča med tipične EU države in lahko služi kot študijski primer za preučevanje težav povezanih z anketnimi raziskavami preko mobilne telefonije.

V pričujočem prispevku je na splošno obdelana uporaba mobilnih telefonov in izračuni deležev dosega mobilne telefonije. Obdela tudi težave nedoseganja, ki so povezane z gospodinjstvi, ki uporabljajo mobilno telefonijo in gospodinjstvi, ki uporabljajo izključno mobilno telefonijo. Pokaže se, da so lahko že z relativno majhnim nedosegom odgovarjajoče ocene obremenjene z znatnim biasom, kot je v primeru stopnje nezaposlenosti v raziskavi slovenske delovne sile. (Slovenian Labour Force).

Anketne raziskave preko mobilnih telefonov se srečujejo s hudimi metodološkimi težavami. Pilotska raziskava preko mobilnih telefonov je pokazala slabosti na področju stroškov, okvirjev in deleža odzivnosti, predvsem v primerjavi z anketami preko fiksne telefonije. Poleg tega je delež odzivnosti dramatično nižji za manj intenzivne uporabnike mobilne telefonije.

Primerjava anketirancev v anketah preko mobilnih telefonov z ustreznimi pod-vzorci v raziskavi delovne sile in v anketah preko fiksne telefonije, je pokazala nekatere specifične razlike v socialno demografski strukturi. Zaradi nedosega so anketirani v anketi preko mobilnih telefonov mlajši, bolje izobraženi, iz večjih gospodinjstev in dosegajo večji delež moških. Mehanizem neodzivnosti lahko še poudari te učinke (npr. spol), vendar jih lahko tudi izniči (npr. starost, velikost gospodinjstva). Zaradi neenakosti neodzivnih komponent (zavrnitev proti neodzivu) prihaja do dodatne zapletenosti. 

Glede na odnos do uporabe mobilnega telefona, tvorijo njihovi uporabniki tri različne segmente (intenzivni pragmatični in čustveni uporabniki, manj intenzivni uporabniki), ki se lahko vedejo različno med anketiranjem preko mobilnega telefona.

Print