Naslov Vpliv uporabe mobilnih telefonov na anketno zbiranje podatkov
Leto 2004
Vir Statistični dnevi 2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 11.02.2005
Povzetek

Slovenija je po razširjenosti mobilnih telefonov ena najbolj razvitih držav. Hkrati pa se je začela zmanjševati opremljenost gospodinjstev s fiksnimi telefoni - podobno kot v nekaterih drugih evropskih državah. V letu 2003 je bilo nekaj več kot 7 %  gospodinjstev dosegljivih le preko mobilnega telefona, medtem ko delež gospodinjstev z mobilnimi telefoni presega 80 %. Čeprav je delež gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon razmeroma majhen, je potencialna pristranskost ocen precejšnja, saj je segment gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon zelo specifičen. Kot primer v prispevku obravnavamo potencialno pristranskost v ocenah stopnje brezposelnosti v Anketi o delovni sili, če ne upoštevamo gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon. Relativna pristranskost je skoraj enaka kot relativna natančnost ocene - koeficient variacije.  Če se bo v prihodnje upadanje fiksnih telefonskih priključkov nadaljevalo, telefonskega imenika zasebnih telefonskih naročnikov (tj. fiksnih telefonskih številk) ne bomo mogli več samostojno uporabljati za vzorčni okvir pri anketiranju oseb in gospodinjstev. Na koncu prispevka obravnavamo možne rešitve problema.

Ključne besede

 

Print