Naslov Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe - Edition 2004
Leto 2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 21.03.2005
Povzetek

Kakšna je stopnja računalniške pismenosti v osnovnih in srednjih šolah v Evropi? Kako pogosto učenci uporabljajo računalnike v in izven šole? Za kakšne aktivnosti? Kako je IKT vključena v izobraževalni proces? Kakšni ukrepi so bili vpeljani za izobraževanje učiteljev v uporabi tehnologij kot pripomočkov pri učenju?

To poročilo uporablja 35 indikatorjev s katerimi se ocenjuje stanje v državah, ki so vključene v omrežje Eurydice. Poročilo predstavlja trenutno stanje v uporabi IKT v izobraževanju.

Podrobnosti

Dostop do publikacije >> (zip, 1,91 MB)

Print