Naslov Družbeno delovanje v omrežju svetovnega spleta : individualni in strukturni vidik
Leto 2003
Vir Cobiss
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Splichal Slavko
Datum vnosa 13.06.2005
Povzetek

Avtor si za tematiko izbere analizo svetovnega spleta in vlogo posameznika v svetovnem spletu. Postavljena so teoretska izhodišča za analizo svetovnega spleta, izdelani pa sta tudi dve empirični študiji, ki avtorju pomagata ovrednotiti predlagane hipoteze.

Nalogo poleg uvodnega poglavja sestavljajo še 4 poglavja. V drugem je obravnavan svetovni splet s stališča uporabe in lastnosti hiperteksta, ki omogoča organiziranost informacij v elektronskih medijih. V tretjem poglavju avtor predstavi vlogo posameznika v svetovnem spletu, 4. in 5. poglavje pa predstavlja empirični del, kjer avtor preverja postavljene hipoteze. 4. poglavje analizira slovenski del svetovnega spleta, v 5. pa avtor na podatkih, dobljenih s spletno anketo, preverja hipoteze.

Svoje delo avtor sklepa z ugotovitvijo, da svetovni splet v tolikšni meri, kolikor še poseduje elemente hipertekstovnih sistemov, predstavlja osvobajajoč potencial za posameznika. Ti elementi pa bodo zaradi hitrega razvoja tehnologije ogroženi, če se ne bodo razlikovali mehanizmi njihovega vzdrževanja.

Ključne besede

svetovni splet, posameznik, hipertekst, družbena aktivnost, računalniška omrežja, spletna mesta, vzorčenje, analize

Print