Naslov Eurostat: Internet usage in 2007 - Households and Individuals
Leto 2007
Datum vnosa 20.12.2007
Povzetek

Eurostat je objavil publikacijo, v kateri najdemo rezultate raziskave o uporabi IKT v gospodinjstvih in med posamezniki v vseh 27-ih državah članicah EU.

Več kot 40 % gospodinjstev ima širokopasovni dostop do interneta, 54 % gospodinjstev pa ima dostop do interneta. V Sloveniji ima dostop do interneta 58 % gospodinjstev, kar nas uvršča nad EU povprečje, širokopasovni internet pa ima 44 % gospodinjstev, kar je prav tako več kot znaša evropsko povprečje. 79 % moških in 77 % žensk, starih od 16 do 24 let, vsaj enkrat tedensko uporablja internet, deleži pase manjšajo z večanjem starosti oziroma starostne skupine.

57 % posameznikov je za iskanje informacij uporabili spletni iskalnik, e-pošto s priponko je že poslalo 50 % anketirancev, 10 % pa je že naredilo svojo spletno stran.

Podrobnosti

Poročilo >> (pdf, 89 KB, en)

Ključne besede

IKT, uporaba, internet, širokopasovni dostop, gospodinjstva, posamezniki

Print

Publikacije - Poročila ()