Naslov Delež podjetij, ki prejemajo naročila online, je v upadanju
Podrobnosti

Po podatkih Eurostata je v Sloveniji v letu 2008 le 8 % podjetij (z več kot 10 zaposlenimi, brez finančnega sektorja) prejelo vsaj 1% naročil preko spleta. Delež je od leta 2004 (ko je bilo takšnih podjetij 15 %) v upadanju in Slovenija zaostaja za povprečji EU (EU15, EU25 in EU27) kar za dvakrat.

Vir: Eurostat

Print

Statistike - Eurostat ()