Naslov Gostota fiksnih širokopasovnih priključkov v EU
Podrobnosti

Graf: Gostota širokopasovnih priključkov v EU, januar 2009.Gostota fiksnih širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev v Sloveniji za januar 2009 znaša 21 %, kar nas uvršča za Avstrijo in malenkost pod povprečje EU27, ki znaša 22,9 %. Največjo gostoto tovrstnih priključkov najdemo na Danskem (37,3 %), Nizozemskem (36,2 %), Švedskem (31,3 %) in na Finskem (30,7 %). Več >>

Print