Naslov 97 % podjetij z internetnim dostopom v letu 2008
Podrobnosti

Leta 2004 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 93 % podjetij, kar je nad povprečjem EU27, ki je takrat znašalo 88 %, piše SURS. V letu 2008 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 97 % podjetij, kar je 4 odstotne točke več od povprečja EU27. Največji delež podjetij z dostopom do interneta so leta 2008 zabeležili na Finskem in Nizozemskem (99 %). Več >>

Print