Naslov 74% slovenskih uporabnikov od 9 do 16 let internet uporablja skoraj vsak dan ali pogosteje
Podrobnosti

Med evropskimi otroki v starosti od 9 do 16 let, ki uporabljajo internet, v povprečju najdemo 57% tistih, ki ga uporabljajo vsak dan ali skoraj vsak dan. V Sloveniji ta delež znaša 74%. Več >>

Print