Naslov Finančna kriza dobro vpliva na obisk finančnih spletnih strani

Finančna kriza je močno povečala obisk evropskih finančnih spletnih strani, ugotavlja comScore.

Poslovna spletna stran britanske strani BBC News je septembra zabeležila porast obiskovalcev za kar 800.000. Internet je v časih ekonomske krize torej prvi naslov, na katerega se obračajo vlagatelji ter tudi splošna zaskrbljena javnost. Kategorija finančnih novic se je septembra v primerjavi z avgustom 2008 povečala za 10 %, skupno pa zajema 8,8 milijonov obiskovalcev. Guardian Business je najhitreje rastoča stran, rast obiskovalcev je znašala kar 141 %, sledi pa ji Sky Money (122 % rast), CCN Money (103 % rast) in Bloomberg (60 % rast). Največja stran v tej kategoriji je stran BBC News - Business, njen obisk se je povečal za 51 % in je znašal 2,5 milijona obiskovalcev.

Najhitreje rastoča stran v Franciji je Boursier, katere obisk se je povečal za 107 %, najhitreje rastoča nemška spletna stran pa je bila Manager-Magazin, katere občinstvo se je povečalo za 39 %.

Vir: comScore, 10.11.2008

Datum 28.11.2008
Print