Naslov Slovenski uporabniki mobilnega interneta

iPROM je skupaj z raziskovalno družbo Valicon izvedel raziskavo o mobilnem dostopu do interneta med slovenskimi uporabniki interneta.

30 % uporabnikov interneta uporablja vsaj eno od internetnih storitev, med katere sodijo splet, mobilni portali, e-pošta, takojšnje sporočanje. Uporabniki bi internet uporabljali več, vendar jih od tega odvrača mnenje, da so stroški previsoki, vendar pa v prihodnje načrtujejo bolj pogosto uporabo. Trenutno ima mobilni internet še vedno status dopolnilne in občasne uporabe. Dnevno ga uporablja manj kot desetina uporabnikov, najpogosteje pa pregledujejo e-pošto. Dve tretjini mobilnih uporabnikov ostale storitve uporablja le občasno. Tri četrtine anketirancev pravi, da so stroški uporabe previsoki, nekaj več kot 40 % uporabnikov pa je kot razlog navedlo počasne povezave in premajhne zaslone. 30 % uporabnikov je izjavilo, da bo v naslednjem letu mobilni telefon uporabljalo za dostop do interneta. 74 % uporabnikov je mlajših od 30 let. Internet je med uporabniki mobilne telefonije že dosegel raven običajnega medija.

Anketa je bila oktobra 2008 izvedena po telefonu in spletu, nanjo pa je prek spleta odgovorilo 347 uporabnikov, prek telefona pa 600 uporabnikov. Starost je bila od 15 do 65 let.

Vir: iPROM, 26.11.2008

Vir Iprom
Datum 11.12.2008
Print