Naslov Banka IN - prva osebna banka

Proti koncu prejšnjega leta je Banka Koper predstavila prvo osebno banko na spletu pri nas. Od klasičnih spletnih bank jo ločijo mnoge napredne storitve kot so video klepet, neposredno sporočanje ter uporaba ostalih predstavitvenih kanalov.

Razlog za vpeljavo novosti je predvsem v tem, da so pri banki zaznali potrebo po drugačnih, naprednejših storitvah. Novost namreč omogoča, da prek spleta opravimo tudi posle, ki smo jih do nedavnega lahko opravili samo z osebnim obiskom banke. Vse to naj bi pripomoglo k večji uporabi spletnih storitev banke, ki jo bodo vzpodbujali tudi s sistemom zvestobe, kar je novost na našem trgu.

Banka IN je popolnoma nov sistem in ne nadgradnja prejšnjega sistema imenovanega i-Net. Za storitvijo stoji tudi povsem nov poslovni model, ki bo v prihodnjih letih, po predvidevanjih, za uporabo storitev Banke Koper prepričal več tisoč novih komitentov. V Banki Koper uporabljajo tudi odprtokodno programsko opremo, kar je neklasično za banke. V tej tehnologiji je razvit tudi sistem Banka IN.

V nadaljevanju razvoja v Banki Koper načrtujejo tudi uvedbo mobilnega bančništva. Tega sicer omogoča že trenutni sistem, vendar v banki menijo, da še ni na dovolj visokem nivoju. 

Vir: Lukman, Tomaž. Prva osebna banka v spletu. Moj mikro, 11.12. 2008.

Datum 06.01.2009
Print