Naslov Informacijska družba v letu 2008

Današnja informacijska družba razpolaga z internetom, mobilniki in sistemskimi ureditvami za hitro digitalno zagotavljanje podatkov, kateri povezujejo nekdaj ločene svetove telekomunikacij ter radijskega in televizijskega razširjanja vsebin.

Strategija i2010 se osredotoča na tri prednostna področja: informacijski prostor, inovacije in investicije v IKT raziskave ter vključevanje.

Širokopasovni dostop do interneta, ki zagotavlja hitre, poceni in stalne spletne komunikacije, je ključna tehnologija v današnjem svetu in tempu. Približno 22 % gospodinjstev v EU ima širokopasovni dostop (SLO pa 19 %),  ta delež pa je nižji v državah članicah, ki so se pridružile EU po letu 2004. Cilj  EU je, da bomo do konca leta 2010 dosegli 30 širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev.

Pod geslom „bolje na spletu kot v vrsti“ je na spletu več kot 90 % vseh ponudnikov javnih storitev v EU. Želimo si zagotoviti enostaven elektronski dostop do 20 osnovnih javnih storitev (izpolnitev obrazca za dohodnino, registracija novih avtomobilov ali sprememba lastništva avtomobila itd.).

Poleg osnovnih in srednjih šol  ter univerz naj bi se na širokopasovna omrežja priključile tudi knjižnice, muzeji in podobne institucije. Vlade držav EU  morajo državljanom zagotoviti zdravstvene spletne storitve, vključno z informacijami o preprečevanju bolezni, spletnimi zdravstvenimi evidencami, telekonzultacijami in elektronskim povračilom zdravstvenih stroškov.

 Leta 2008 je imelo, po Eurostat podatkih, dostop do interneta 59 % slovenskih gospodinjstev (povprečje EU27 pa je bilo 60 %), od tega jih je imelo 50 % širokopasovno povezavo (povprečje EU27 pa je bilo 48 %).

Poleg tega je 12 % slovenskih uporabnikov interneta preko spleta opravilo nakup (povprečje EU27 je bilo 25 %), 21 % pa opravilo storitev e-bančništva (povprečje EU27 je bilo 29 %), 31 % jih je opravilo spletno komunikacijo z javnimi oblastmi (povprečje EU27 je bilo 28 %), 17 % jih je bralo bloge (povprečje EU27 je bilo 15 %), 27 % pa jih je iskalo informacije povezane z zdravjem (povprečje EU27 je bilo 28 %).

 

 

 

 

Vir: Eurostat, 2008. in Europa.eu.

Povezave:

 

Datum 06.01.2009
Print