Naslov Branje spletnih vsebin

V letu 2008 je 34 % Slovencev bralo ali pa si naložilo spletne novice, časopise ali revije, medtem ko ta delež v EU27, po Eurostat podatkih, znaša 26 %.

Evropska država, kjer najmanj berejo novice in časnike na spletu, je  bila v letu 2008 Bolgarija (13 %), sledi Romunija (14 %), nato pa sledita Italija in Irska (17 %).

Najvišji delež bralcev spletnih novic je na Norveškem (73 %), sledita Finska (57 %) in Estonija (54 %).

Datum 06.02.2009
Print