Naslov Varna raba IKT

V Sloveniji je, v letu 2008, 10% Slovencev kot razlog za ne lastninjenje dostopa do interneta doma, navedlo skrb za varnost, medtem ko je ta delež v EU27 znašal zgolj 5%.

 

Slovenskim uporabnikov spletnih strani se zdita največji nevarnosti na internetu otroška pornografija, spolna zloraba otrok, pedofilija (povprečna ocena 4.4 na lestvici 1-5) ter pornografske vsebine (4.1). Kot najmanjšo nevarnost zaznavajo spletne igralnice, kazinoje (3.3). V splošnem vse nevarnosti dosegajo visoke povprečne ocene, tj. nad 3, ugotavlja RIS 2008.

Delež Slovencev, ki so svoj računalnik zavarovali pred virusi, vohunskimi programi je po Eurostatovih podatkih leta 2007 znašal 29 %, evropsko povprečje pa je znašalo 30 %.

Države, kjer je največ državljanov zavarovalo svoj računalnik pred virusi in škodljivimi vsebinami so skandinavske države, najmanj pa v Romuniji, Latviji in Cipru (5 %).

 

 Vir: Eurostat 2007  in RIS 2008.

Datum 31.03.2009
Print