Naslov Otroci in mladostniki

Podatki SURS

Mesečni porabniki interneta v slovenski populaciji 10-74 let glede na starostne razredeV Sloveniji je bilo leta 2009 med posamezniki, ki so že uporabljali internet, 9,8 % starih 10-15 let in 18,8 % starih 16-24 let, ugotavlja SURS. Leta 2009 je bilo v slovenski populaciji 10-15 let 97,8 % mesečnih uporabnikov interneta, v populaciji 16-24 let pa ta delež znaša 97,4 %.

V slovenski populaciji 10-15 let je 98,5 % posameznikov, ki so že uporabljali internet. Več >>

Podatki EU

Podatki Eurobarometra kažejo, da je leta 2008 uporaba interneta pri slovenskih otrocih in mladostnikih nad EU27 povprečjem. V Sloveniji je leta 2008 internet uporabljalo 73 % otrok od 6 do 10 let, 95 % najstnikov od 11 do 14 let in 96 % najstnikov od 15 do 17 let. Slovensko povprečje za starostno skupino od 6 do 17 let se je med leti 2005 in 2008 povečalo za 7 odstotnih točk in znaša 88 % ter je nad nivojem uporabe interneta med starši (84 %). Več >>

Podatki RIS

Več kot tretjina mesečnih uporabnikov spleta v Sloveniji je stara od 10 do 24 let, ugotavlja raziskava RIS 2008. V starosti do 34 let je skupaj s 57 % mesečnih uporabnikov interneta.

Glede na različne starostne skupine ugotavljamo naslednje: v skupini respondentov starih med 10 in 14 let vsi vprašani uporabljajo internet, prav tako je visok delež uporabnikov v skupini respondentov starih od 15 do 19 let (97%), nekoliko nižji je v skupini 20 do 29 let (92%) in spet višji v skupini 25 do 29 let (97%). V splošnem lahko rečemo, da se s starostjo delež uporabnikov interneta v starostnih skupinah niža - v skupini starih od 30 do 39 let je nekaj manj kot osem desetin takih (77%), ki uporabljajo internet.

V Sloveniji imamo že 70 tisoč uporabnikov interneta mlajših od 10 let. Več >>

Vir: RIS in SURS 2008.

Povezave:

Datum 02.04.2009
Print