Naslov V ZDA 39 % populacije visoko motivirane za uporabo mobilnih storitev

Pew Internet je predstavil novo tipologijo uporabnikov IKT, pozornost pa je namenil predvsem vlogi mobilnih storitev v njihovih življenjih.

Posamezniki, ki so visoko motivirani za uporabo mobilnih storitev predstavljajo 39 % ameriške odrasle populacije. V tej kategoriji je opaziti rast pogostosti uporabe interneta, ki jo lahko pripišemo bodisi vedno večji uporabi širokopasovnih povezav bodisi pozitivnemu odnosu do mobilnega dostopa. Mobilni in žični dostop se nahajata v simbiotičnem odnosu, saj so vsebine, do katerih uporabniki dostopajo prek mobilnega dostopa, lahko povod za dodatno internetno aktivnost v domačem okolju.

V drugi kategoriji se nahaja 61 % odrasle populacije, ki se v splošnem zadovolji že s stacionarnim dostopom do medijev. Pri teh posameznikih pogostost uporabe interneta ne narašča, mobilne aplikacije pa uporabljajo redko. Nekatere skupine v tej kategoriji imajo sicer lahko v svojem ambientu precej tehnologije, vendar njihov odnos IKT umesti na periferijo. Razlogov za to je lahko več, na primer prenasičenost z informacijami, težave pri uporabi določenih naprav, ipd.

Posamezniki, ki so visoko motivirani za mobilni dostop bi se v 66 % primerov težko ločili od svojega mobilnega telefona, med pripadniki druge kategorije pa bi jih to težko storilo le 21 %. Odnos pripadnikov prve kategorije do mobilnega telefona se izboljšuje, medtem ko se v drugi kategoriji ta odnos skozi čas poslabšuje.

Količina in potreba po spletnih vsebinah naraščata, kar institucije spodbuja k ponujanju storitev prek spleta. Izključenost iz medmrežnega toka ljudi in informacij ima za posameznike višjo ceno kot v preteklosti, še ugotavlja Pew Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  Pew research, 25. marec 2009 in 31. marec 2009.

Vir slike: praiacity.ning.com

 

Datum 21.04.2009
Print